Historiek

Ontstaan

Het idee voor een nationaal webtoegankelijkheidsproject is van Rudi Canters, Vlaanderens blinde internetpionier. Blindenzorg Licht en Liefde vzw (BLL) begreep de maatschappelijke relevantie van Rudi's plannen en startte in 2000 een intense samenwerking. Die resulteerde in de oprichting van BlindSurfer.

BlindSurfer logo Op 18 april 2001 werden het project, het bijbehorende kwaliteitslabel en de eerste toegankelijke websites voorgesteld aan de pers. Webbouwers konden op diezelfde dag kennismaken met de richtlijnenset die Rudi en BLL opgesteld hadden.

Beginjaren

Logo Gelijke Kansen in Vlaanderen Tijdens de eerste twee werkingsjaren kon BlindSurfer rekenen op de financiële steun van Gelijke Kansen Vlaanderen en Mieke Vogels, toenmalig minister van Welzijn. De Vlaamse Regering besliste op 11 juni 2004 dat alle websites van de Vlaamse overheid moeten beantwoorden aan toegankelijkheidsnormen. Onder de dienst Emancipatiezaken van het departement Bestuurszaken werd het project Toegankelijke Websites (of ToeWeb) opgericht.

Ook de Vlaamse provinciebesturen zetten samen met ons projecten op om de toegankelijkheid van gemeentelijke websites te verbeteren. Dankzij hun steun konden we alle Vlaamse gemeentelijke websites op toegankelijkheid screenen en een heel aantal gemeenten behaalde in die periode een toegankelijkheidslabel.

Franstalige dienstverlening

Kaartje Wallonië met logo ONA In 2003 gingen we op zoek naar een Waalse partner en vonden Oeuvre Nationale des Aveugles (ONA) bereid om mee in het project te stappen. Zo konden we onze dienstverlening uitbreiden naar Wallonië. De samenwerking tussen BLL en ONA is na een viertal jaar helaas stopgezet, maar vanuit BLL werken we nog steeds aan toegankelijkheid voor heel het land.

Vijf jaar

Groepsfoto Blindsurferteam april 2006

In april 2006 bestond BlindSurfer vijf jaar. Op deze groepsfoto staan van links naar rechts: Kim Bols (vrijwilliger), Kristel De Smet (vrijwilliger), Bart Simons (vast medewerker), Wilfried Warmoes (vrijwilliger), Kim Verhulst (vrijwilliger), Jeroen Baldewijns (coörrdinator) en Roel Van Gils (vast medewerker).

Van BlindSurfer naar AnySurfer

Het misverstand dat webtoegankelijkheid enkel voor slechtzienden en blinden loont, bleef hardnekkig standhouden. De naam 'BlindSurfer' speelde ons hierin parten. Om in de verf te zetten dat toegankelijke websites veel verder reiken, beslisten we om een ambitieuze vernieuwing door te voeren: in de zomer van 2006 werd BlindSurfer AnySurfer. De missie en de doelstellingen zijn sindsdien niet veranderd. Enkel de naam en het logo werden gewijzigd. Wel werd de richtlijnenset helemaal herschreven en kwam er een nieuwe website. De eerste AnySurferlabels werden uitgereikt tijdens een persconferentie op 11 oktober 2006.

Nieuwe checklist

In december 2008 publiceerde het World Wide Web Consortium (W3C) versie 2.0 van de Web Content Accessibility Guidelines. AnySurfer werkte mee aan de Nederlandse vertaling van WCAG 2.0 en sinds febuari 2010 is onze eigen checklist helemaal conform met niveau A van deze wereldwijde standaard voor toeganklijke websites.

Digitale documenten

Behalve naar websites ging onze aandacht voor toegankelijkheid ook meer en meer uit naar andere vormen van informatie. We begonnen opleiding te geven rond toegankelijkheid van Word-documenten en PDF-bestanden. Een hulp hierbij zijn de documenten van het Accessible Digital Office Document (ADOD). Onze collega's van de Blind-d-mobiel hebben heel wat van deze documenten in het Nederlands vertaald.

Voor de European Blind Union schreven we de brochure informatie toegankelijk maken voor iedereen (vertaald in het Frans, Engels, Duits en Spaans).

Huidige website

Op 1 september 2012 namen we de huidige website in gebruik, gebouwd met Fork CMS.