Labelingstraject

Als u het AnySurferlabel wil behalen voor een bestaande website kiest u voor het labelingstraject. Dit bestaat uit een audit en een validatie. We raden aan om te starten met een optionele workshop. Zo krijgt u een goed beeld hoe (on)toegankelijk uw website is.

Workshop (optioneel)

U komt langs en we kijken samen naar uw website. Een aantal dingen vallen meteen op; over minder evidente zaken kan u vragen stellen. Breng gerust uw webmaster of iemand van uw webdesignbedrijf mee. Zo kan u samen de inspanningen inschatten die noodzakelijk zijn om uw website toegankelijk te maken. Als u de audit binnnen een week aanvraagt, vervalt de kost van de workshop. Wij kunnen ons auditrapport na zo'n workshop veel vlotter schrijven.

Meer over de workshop

Audit

Wij analyseren een steekproef van een dertigtal pagina's van uw website. U ontvangt een auditrapport waarin we voor elk AnySurfer ijkpunt aangeven of het in orde is of niet. De ijkpunten die niet in orde zijn, voorzien we van voorbeelden en uitleg. Na ontvangst van het auditrapport heeft u drie maanden tijd om de nodige aanpassingen uit te voeren.

Meer over de audit

Validatie

Als u de toegankelijkheidsproblemen heeft verholpen, vraagt u ons om een validatie van uw werk. Bij deze tweede analyse gaan we na of alle aanpassingen correct werden uitgevoerd en of dat op alle pagina's van de site is gebeurd. Als dit zo is, krijgt de site het AnySurferlabel.

Meer over de validatie

Labelingstraject aanvragen

Bekijk eerst even de startvoorwaarden. Neem contact op via e-mail of telefoon voor een vrijblijvende offerte. Het is handig als u daarbij de volgende vragen beantwoordt:

  • Hoeveel pagina's telt de website? Minder dan 100, tussen de 100 en 500 of meer dan 500 pagina's?
  • Is de site gebouwd met een CMS? Zo ja, welk?
  • Is er sprake van andere technologieën dan HTML, CSS en Javascript? (bijvoorbeeld video, PDF)
  • Hoe lang bestaat de site en wat is de geschatte levensduur?
  • Wie zal de noodzakelijke aanpassingen uitvoeren voor het behalen van het label?
  • Wie actualiseert de website?