Geldigheid van het label

Het AnySurferlabel is twee jaar geldig. Om de geldigheidsperiode te kennen, klikt u vanuit de website op het AnySurferlabel. U komt dan op de statuspagina terecht die aan elk uitgereikt label is gekoppeld.

Het behalen van het AnySurferlabel is geen eindpunt. Blijf de ijkpunten toepassen bij elke wijziging of uitbreiding aan de website. AnySurfer kan onaangekondigde controles uitvoeren. Bezoekers kunnen ons ook toegankelijkheidsproblemen melden. Als we een toegankelijkheidsprobleem vaststellen op een gelabelde site moet het binnen de maand worden opgelost. Gebeurt dat niet, dan trekken we het label in.

Plant u grote veranderingen of toevoegingen aan uw website? Laat het ons dan tijdig weten zodat ook het nieuwe gedeelte toegankelijk is en de continuïteit van uw label niet in het gedrang komt.

Waarom vervalt het label?

De gemiddelde website heeft een levensduur van enkele jaren en verandert inhoudelijk snel. Steekproeven tonen aan dat gelabelde websites na verloop van tijd niet langer voldoen aan de toegankelijkheidsvereisten. Daarom dient men elke 2 jaar te slagen in een validatie. Op die manier garanderen we toegankelijkheid op lange termijn.

Label verlengen

Drie maanden voor de vervaldatum nemen we contact op met de website-eigenaar en stellen voor om het label te verlengen. Er zijn drie mogelijkheden:

  • U vraagt een validatie aan en voert eventueel aanpassingen uit om het label voor twee jaren te verlengen. De toegankelijkheidsproblemen die aan het licht komen tijdens de validatie moeten uiterlijk op de vervaldatum zijn doorgevoerd. Wanneer u geen actie onderneemt of wanneer de website op de vervaldatum nog toegankelijkheidsproblemen vertoont, moeten we u vrageneht label te verwijderen.
  • Er staat een nieuwe website op de planning; u vraagt een begeleidingstraject aan zodat de nieuwe site live kan gaan met het label.
  • U doet niets en op de vervaldatum verwijdert u het label van de website.