Europese richtlijn: wie doet wat?

Bart Simons op 31/01/2017 - 4 reacties

Cet article en français: La directive Européenne relative à l'accessibilité des sites web - résumé

Update 27 november 2018: het artikel is aangevuld met de status van de omzetting door de verschillende overheden (zie 'De belgische overheden').

Update 12 oktober 2018: uitvoeringsbesluiten zijn gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese unie. Ze treden binnen 20 dagen in werking.

Onze vorige blogpost over de Europese richtlijn inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties sloot af met de bedenking dat er nog heel wat werk te doen staat. Hier doen we een poging om de tekst van de richtlijn samen te vatten en te groeperen waar de verantwoordelijkheden liggen.

Overheidsinstanties

Het belangrijkste is natuurlijk dat staats-, regionale en lokale overheidsinstanties en publiekrechtelijke instellingen enkel nog toegankelijke websites en apps maken. Dit omvat zowel tekst als andere informatie, downloadbare documenten en formulieren, en interactie, zoals authenticatie , het verwerken van digitale formulieren en online betalingen.

Dit is verplicht voor nieuwe websites die online gaan vanaf 23 september 2018. Bestaande websites, gebouwd voor 22 september 2018, moeten toegankelijk zijn tegen 23 september 2020.

Dit is ook verplicht voor kantoorbestandsformaten die gepubliceerd zijn voor 23 september 2018 als ze nodig zijn voor actieve administratieve processen.

Dit is ook verplicht voor de apps die ze publiceren vanaf 22 juni 2021.

Om toegankelijk te zijn, moet een website of app voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.

Elke website zal een toegankelijkheidsverklaring bevatten met een feedbackmechanisme zodat bezoekers toegankelijkheidsproblemen kunnen melden. Er moet ook een link voorzien zijn naar de instantie die kan optreden als de overheidsinstantie niet (voldoende) op klachten reageert. De toegankelijkheidsverklaring kan toelichten welke inhoud niet toegankelijk is, maar moet dan ook de redenen daarvoor geven en toegankelijke alternatieven aanreiken. Dit uitvoeringsbesluit legt het model voor de toegankelijkheidsverklaring vast.

De Belgische overheden

Ten laatste op 23 september 2018 moeten de lidstaten, dus ook de Belgische overheden:

Op 23 december 2021 en dan elke drie jaar, moet België een monotoringverslag bezorgen aan de Commissie.

Europese Commissie

De Commissie publiceerde volgende uitvoeringsbesluiten:

Ten laatste op 23 juni 2022 toetst de Commissie de toepassing van de richtlijn en publiceert ze haar bevindingen in een toegankelijk formaat. Bij deze toetsing houdt ze rekening met de rapporten van de lidstaten over de resultaten van het toezicht en het gebruik van de handhavingsprocedure. Ze zal voor de uitgesloten content ook evalueren of dit nog steeds terecht is.

Vrijstellingen

De Europese richtlijn voorziet een aantal vrijstellingen. Bij het omzetten in nationale wetgeving kan een overheid er uiteraard voor kiezen om er hiervan enkele te laten vallen:

 • De websites en apps van publieke radio- en televisieomroepen. De richtlijn gaat er van uit dat er sectorspecifieke wetgeving komt die toegankelijkheid niet enkel aan de openbare maar ook aan de commerciële omroepen zal opleggen.
 • De websites en apps van NGO's die diensten verlenen die niet essentieel zijn voor het publiek, of diensten die niet specifiek zijn gericht op de behoeften van personen met een beperking
 • Websites en apps van scholen, kinderdagverblijven of crèches behalve essentiële online administratieve functies.
 • Live audio en video
 • Online kaarten; maar er moet wel een toegankelijk digitaal alternatief zijn voor de essentiële informatie
 • Third party content waarvoor de overheidsinstantie niet betaalt, die ze niet zelf heeft ontwikkeld en waarover ze geen controle heeft
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties
 • Content van extra- en intranetten die is gepubliceerd vóór 23 september 2019, tot dergelijke websites een ingrijpende herziening ondergaan
 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd vóór 23 september 2018, tenzij ze nodig zijn voor actieve administratieve processen
 • Video en audio, gepubliceerd vóór 23 september 2020
 • Gearchiveerde content die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen

Websitebezoekers met een handicap kunnen via het feedbackmechanisme wel een aanvraag doen om uitgesloten inhoud (zoals kantoorbestandsformaten, video of gearchiveerde content) op te vragen in een toegankelijk formaat. De betrokken overheidsinstantie moet naar aanleiding van een legitiem en redelijk verzoek, binnen een redelijke termijn op adequate en passende wijze informatie verstrekken.

Conclusie

Vanaf 23/9/2018 moeten de documenten en websites die overheidsinstanties publiceren, voldoen aan WCAG2.0 niveau AA. Vanaf 23/9/2020 geldt hetzelfde voor websites die eerder werden gepubliceerd (uitgezonderd gearchiveerde documenten). Video's die vanaf deze datum worden gepubliceerd, moeten eveneens toegankelijk zijn. Vanaf 23/6/2021 is het de beurt aan mobiele apps.

Het lijkt misschien dat u als overheidsinstantie nog wat tijd krijgt, maar wacht niet om de toegankelijkheidseisen toe te passen. Ooit zal ook de inhoud die u vandaag publiceert immers toegankelijk moeten zijn. Als u nog niet op de hoogte bent van digitale toegankelijkheid is het moment aangebroken om daar werk van te maken. Iedereen in de overheidssector en hun leveranciers zullen hiermee te maken krijgen. Enkele suggesties:

 • Sensibiliseer uw collega's en zorg dat ze opgeleid zijn.
 • Specifieer toegankelijkheid in het lastenboek voor elke nieuwe website, app, video, digitale brochure of andere digitale toepassing.
 • Check (of laat checken) bij oplevering ervan dat aan de toegankelijkheidscriteria uit het lastenboek is voldaan.
 • Kies leveranciers die ervaring met toegankelijkheid kunnen aantonen.

Als u vragen heeft, laat het ons weten.

Reacties

Roel Van Gils schreef 3 jaar geleden

Bedankt voor de glasheldere samenvatting, Bart. Die was echt nodig, want ik vermoed dat veel belanghebbenden de ernst en de impact van EU-richtlijn van 28 oktober nog niet helemaal begrepen hebben.

Csaba schreef 3 jaar geleden

Als ik de tekst van de richtlijn lees, begrijp ik zo dat de wetgeving van toepassing is vanaf 23/9/2019 voor nieuwe websites gepubliceerd vanaf 23/9/2018 (art. 12 - 3.a). Klopt dit?

Een andere vraag die ik heb is over het onderscheid tussen website en mobiele applicatie. Begrijp ik goed dat een webapp - die dus niet specifiek gemaakt is voor mobiele apparaten - onder 'website' valt?

Alvast dank!

Bart Simons schreef 3 jaar geleden

Ik zou op beide vragen "ja" antwoorden. Merk op dat een jaar later ook de oudere websites toegankelijk moeten zijn. Anders gezegd: als de webcontent die je vandaag publiceert nog zal bestaan in september 2020 dan moet die toegankelijk zijn. Dus onze boodschap is om vanaf nu enkel nog toegankelijke webcontent te publiceren want het zal niet mogelijk zijn om dat alles te herdoen binnen drie jaar

Csaba schreef 3 jaar geleden

Merci!

Inderdaad, oudere sites vanaf 23/9/2020, we doen alvast ons best. :-)