Omschakeling naar WCAG2.0 in Europa

Bart Simons op 17/12/2009

De Europese Commissie heeft een nieuwe studie gepubliceerd over webtoegankelijkheid in de verschillende lidstaten. De belangrijkste vraag is hoe ver we staan met de overgang naar WCAG2.0 en of er al websites zijn die daaraan voldoen. In paragraaf 3.2 gaat het specifiek over de omschakeling naar WCAG2.0 in verschillende lidstaten en welke maatregelen de commissie zou kunnen nemen om het proces te stroomlijnen. Lees de conclusies en download het rapport Dit is een vervolg op de expert meeting over de implementatie van WCAG2.0 in Europa waar AnySurfer ook aan deelnam.

Reageer als eerste

een tagged PDF met Open Office maken

Gijs Veyfeyken op 01/09/2009

Om een PDF-document toegankelijk te maken, moet het bestand voorzien worden van codes, ook wel 'tags' genoemd. Die tags vertellen hulpsoftware zoals screenreaders in welke volgorde de PDF moet voorgelezen worden en om wat voor informatie het gaat. Bijvoorbeeld een titel van het eerste niveau of een lijst bestaande uit vijf items. Zonder deze "metadata" is een PDF voor een blinde één lange opeenvolging van platte tekst.

Adobe voorziet heel wat opties om een toegankelijke PDF te maken of een bestaande te corrigeren in Acrobat Professional. Je kan er zelfs via OCReen gescand document mee omzetten naar tekst. Maar zoals gewoonlijk bij Adobe hangt er een stevig prijskaartje aan vast. Toch hoeft toegankelijkheid geen pak geld te kosten. Volg maar even, het kost niets.

 1. Download Open Office en open het tekstbewerkingsprogramma: Writer.
 2. Open het menu Opmaak > Stijlen en opmaak (F11).
 3. Structureer het document aan de hand van de stijlen in het opmaakpaneel.Als je niet tevreden bent met het standaard uitzicht van een opmaakprofiel (bv. Kop 1) kan je dit makkelijk aanpassen. Selecteer de kop en verander de visuele karakteristieken naar keuze. Bijvoorbeeld de tekengrootte, het lettertype of de kleur. Kies daarna voor 'opmaakprofiel bijwerken' en alle inhoud met profiel 'Kop 1' zal automatisch worden aangepast. Dit is bijzonder handig wanneer je de opmaak van een uitgebreid document wil aanpassen.

  screenshot stijlen en opmaakpaneel optie opmaakprofiel bijwerken

 4. Geef afbeeldingen een alternatieve tekst: dubbelklik op de afbeelding en vul het veld 'Alternatief (alleen tekst)' in het tabblad 'Opties' in.

  screenshot optievenster afbeelding tabblad opties

 5. Kies Bestand > Eigenschappen... en vul in het tabblad 'Beschrijving' het veld 'Titel', 'Onderwerp' en 'Sleutelwoorden' in. Dankzij deze informatie zullen zoekmachines de PDF beter kunnen indexeren.

  screenshot bestandseigenschappen tabblad beschrijving

 6. Kies Bestand > Exporteren als PDF... en vink 'tagged PDF' in de opties aan.

  screenshot optievenster afbeelding met tagged PDF aangevinkt

 7. Installeer een screenreaderen controleer de PDF op toegankelijkheid. Controleer de volgende zaken:
  • Is de leesvolgorde correct?
  • Worden koppen en lijsten aangekondigd?
  • Worden de alt-teksten voorgelezen?
 8. Het eindresultaat: handleiding tagged PDF met Open Office (PDF)
2 reacties

Belgie ratificeert verdrag Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap

Gijs Veyfeyken op 05/08/2009

Een nieuwe duw in de rug van webtoegankelijkheid:

Artikel 21 Vrijheid van mening en meningsuiting en toegang tot informatie

De Staten die Partij zijn nemen alle passende maatregelen om te waarborgen dat personen met een handicap het recht op vrijheid van mening en meningsuiting kunnen uitoefenen, met inbegrip van de vrijheid om op voet van gelijkheid met anderen informatie en denkbeelden te vergaren, te ontvangen en te verstrekken middels elk communicatiemiddel van hun keuze, zoals omschreven in artikel 2 van dit Verdrag, onder meer door:

 • a. personen met een handicap tijdig en zonder extra kosten voor het publiek bedoelde informatie te verschaffen in toegankelijke vormen en technologieën, geschikt voor de verschillende soorten handicaps;
 • b. het aanvaarden en faciliteren van het gebruik van gebarentalen, braille, ondersteunende communicatie en alternatieve vormen van communicatie en alle andere toegankelijke middelen, communicatiemogelijkheden en –formats naar keuze van personen met een handicap in officiële contacten;
 • c. private instellingen die diensten verlenen aan het publiek, ook via het internet, aan te sporen informatie en diensten ook in voor personen met een handicap toegankelijke en bruikbare vorm te verlenen;
 • d. de massamedia, met inbegrip van informatieverstrekkers via het internet, aan te moedigen hun diensten toegankelijk te maken voor personen met een handicap;
 • e. het gebruik van gebarentalen te erkennen en te bevorderen.
Reageer als eerste

Implementatie van WCAG2.0 in Europa

Bart Simons op 15/05/2009

Op 23 maart nam AnySurfer deel aan een "Expert meeting on Web accessibility in Europe and the implementation of Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0", georganiseerd door de "ICT for inclusion" unit van de Europese Commissie. Doel van de bijeenkomst was: het vergelijken van de strategieën die de verschillende lidstaten volgen om webtoegankelijkheid te implementeren. Wat kunnen we hieruit leren voor de toekomst? De publicatie van WCAG2.0 kan een gelegenheid zijn om op Europese schaal een gecoördineerde actie te ondernemen. Zo ja, welke moet dat dan zijn? Het vermijden van fragmentatie zal belangrijk zijn in het streven naar webtoegankelijkheid op Europese schaal. Het verslag van de vergadering is ondertussen beschikbaar. Deze dag was zeer inspirerend en zal ons helpen bij onze eigen overstap naar WCAG2.0.

2 reacties

accessible tag cloud

Gijs Veyfeyken op 17/03/2009

Naar aanleiding van een AnySurfer audit wil ik even stilstaan bij tag clouds. Wikipedia:

A tag cloud or word cloud (or weighted list in visual design) is a visual depiction of user-generated tags, or simply the word content of a site, used typically to describe the content of web sites. Tags are usually single words and are typically listed alphabetically, and the importance of a tag is shown with font size or color.

De populariteit of het belang van een tag wordt op visuele wijze benadrukt via kleur en/of grootte. Voor een screenreadergebruiker ontbreekt deze visuele informatie. Maar waar een wil is, is een weg. Dit voorbeeld op Box of chocolates lijkt me de perfecte oplossing: een genummerde lijst die de gebruiker kan rangschikken naar keuze. Deze blogpost van 24ways.org somt enkele goede en slechte voorbeelden op. En om te eindigen nog dit PHP-script op Smiffy's Place als mogelijke oplossing.

7 reacties